Look to the young

Vi må lete lenge for å finne stor - eller bare god - politisk talekunst i Norge. Men kanskje det endrer seg i fremtiden. De unge har (gjen)oppdaget retorikken.

Jeg blir jevn­lig spurt om hvem som er Norges største taler. Da blir jeg oftest litt for­legen. Jeg er nem­lig ikke helt sikker på hva jeg skal svare. For hvem er egentlig den mest for­mi­da­ble taler i nasjo­nen? Eller ret­tere: finnes det i det hele tatt noen for­mi­da­ble poli­tiske talere her til lands?

Jeg skal unnlate å svare på det. I stedet vil jeg si “Look to the young”. For det er ikke tvil om at inter­essen for retorikk — både den teo­retiske og den prak­tiske — er økende. Det vis­er seg i blant annet hos yngre talere.

Ta for eksem­pel Tore Eike­lands (Horda­land Ap) inn­legg til Arbei­der­par­ti­ets landsmøte, som blir avholdt i disse dager. Velop­plagt og velfor­mulert, mor­somt og modig, og med et tydelig bud­skap og en klar og fokusert argumentasjon.

Allerede etter de først ord forstod tilhør­erne at de var i gode retoriske hender:

Som dis­trik­t­sen­tu­si­ast må jeg si at å kalle pels­dy­rop­p­drett for dis­trik­t­spoli­tikk, nesten blir som å kalle landsskyt­ter­stevnet for vik­tig forsvarspolitikk!

Så var tin­gene satt i perspektiv.

Med en taletid på bare tre min­ut­ter gjelder det om å fange opp­merk­somheten med det samme. Det gjorde Eike­land. Han nådde både å gi tilhør­eren sta­tis­tisk infor­masjon, mor­somheter og ube­hagelige beskriv­elser av forhold­ene for dyrene i pels­dy­rop­p­drett: “kan­ni­bal­isme i de ørsmå burene og dyr som tygde av kropps­del­er på seg selv og andre. Og det var ikke et uvan­lig syn”.

Hele seansen ble avs­lut­tet med et dikt; opplest av for­fat­teren selv.

Så “Look to the young” … det kan du gjøre her:

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen