links for 2009-08-10

Unge Høyre Buskerud snur i boikott-striden. dt.no: Fikk ikke andre parti­er med på boikott av høyreek­streme Vigrid i skoledebatter. (tags: høyreek­strem­isme val­gkamp valg09 rasisme høyre)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen