links for 2009-08-11

Gen­eve-kon­ven­sjo­nen 60 år crimesofwar.org: Analyse av sta­tus for Geneve-konvensjonen. (tags: folk­erett gen­evekon­ven­sjo­nen krigs­for­bry­telser folke­mord human­itær rødeko­rs ter­ror­isme)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen