links for 2009-08-16

Mous­savi Forms ‘Grass-Roots’ Move­ment in Iran nytimes.com: Irans opo­sisjon­sled­er vil fort­sette kam­p­en med ny bevegelse. (tags: iran demokrati mous­savi)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen