links for 2009-08-25

Equal­i­ty Now equalitynow.org. Inter­nasjon­al kam­pan­je mot vold og diskrim­iner­ing mot kvinner. (tags: kam­pan­je kvin­nekamp ret­tigheter vold diskrim­iner­ing) Valg 2009: Eval­uer­ing av norske partinettsteder iallenkelhet.no: Arbei­der­par­ti­et har det beste nettst­edet av de poli­tiske partiene. (tags: arbei­der­par­ti­et val­gkamp inter­nett valg09) 1,000 cam­eras ‘solve one crime’ bbcnews.com: Bare én for­bry­telse opp­klares per tusen overvåkn­ingskam­er­aer, ifølge britisk politirapport. (tags: per­son­vern overvåkn­ing […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen