links for 2009-09-01

Jour­nal­ists Have Become ‘Easy Prey’ in Iran spiegel.de: Minst 38 jour­nal­is­ter arrestert, risik­er­er fengselsstraff. (tags: presse­fri­het iran) Nye politi.no – fort­satt en nasjon­al skandale iallenkelhet.no: “…et nyhetssykt, ufokusert nettst­ed med tragiske meny­er, skrekke­lig kode, nitrist design og hor­ri­ble tekster.” (tags: poli­ti­et inter­nett kom­mu­nikasjon offent­lighet) Iran’s Fear of a ‘Vel­vet Revolution’ thelede.blogs.nytimes.com: Det iranske led­er­skapet redd for […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen