links for 2009-09-14

Hans vei må blokkeres aftenposten.no: Advarsel mot kan­di­dat til gen­eraldirek­tør for Unesco. (tags: unesco ytrings­fri­het bhl hos­ni) Nazis­ter fikk 10 pros­ent, ingen reaksjon fritanke.no: Vigrid gjorde det stort i skol­e­valg, rek­tor og lokalsam­funn passivt. (tags: vigrid nynazisme skol­e­valg poli­tikk høyreek­strem­isme)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen