Britisk data-frislipp

1000 datasett klare, regjeringen ber utviklere om råd til nytt nettsted.

USA har sitt data.gov der data pro­dusert av offentlig sek­tor listes opp og gjøres tilgjen­gelig for videre­bruk. Nå kom­mer snart den britiske ver­sjo­nen, skriv­er Guardians Datablog. 

Cab­i­net Office inviterte sist uke utviklere til å gi råd om en foreløpig, lukket ver­sjon av nettst­edet. Det går fram at man allerede har 1000 datasett fra sju ulike departe­menter, og dataene er gjort klar for gjenbruk:

…we want devel­op­ers to work with us to use the data to cre­ate great appli­ca­tions; give us feed­back on the ear­ly oper­a­tional com­mu­ni­ty; and tell us how to devel­op what we have into a sin­gle point of access for gov­ern­ment-held pub­lic data.

Jeg håper noen i Forny­ings­de­parte­mentet — og mange andre sted­er — føl­ger nøye med på hva britene er i ferd med å gjøre her.

Inn­legget på Guardians Dat­a­blog (som anbe­fales varmt), innehold­er lenker til mange av de inter­es­sante ini­tia­tivene som er tatt på fel­tet i Storbri­tan­nia de siste årene.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] med en norsk ver­sjon av data.gov – britene er allerede godt på vei til å få data.co.uk som Olav Anders skriv­er her og TheDex­ter­ousWeb er begeistret for beta-ver­sjo­nen av den Drupal-baserte […]

  2. […] over råda­ta på ett sted. Danskene har det allerede i digitaliser.dk, og en britisk ver­sjon er rett rundt hjør­net. Kart­leg­ging­spros­jek­tet vi informer­er om på denne bloggen har beg­y­nt på en slik over­sikt. Det er […]

til toppen