Offentlige data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for skolen

  (NKVS) er et offentlig system for vurdering av kvaliteten av norsk skole. NKVS ble etablert i 2004 som en viktig del av Kunnskapsløftet og omfatter resultater fra en rekke prøver og undersøkelser. NKVS brukes som kunnskapsgrunnlag når man skal utvikle ny skolepolitikk og nye tiltak. Hvert år utgir Kunnskapsdepartementet Utdanningsspeilet, som inneholder en systematisk og oppdatert sammenstilling av data og analyser, i hovedsak basert på data fra NKVS.

 • Lars Monrad-Krohn

  Lars Monrad-Krohn er en norsk sivilingeniør og gründer. Monrad-Krohn var den drivende kraft bak etableringen av Norsk Data i 1967 og grunnla deretter IT-bedriftene Mycron, Tiki Data og NCNOR. Han underviste senere ved Gründerskolen i Oslo og har drevet konsulentvirksomhet for gründere. 1. januar 2003, da han var 69 år gammel, ble han professor II ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

  Fra wikipedia

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.[trenger referanse] Data er dermed det materielle grunnlaget for å overføre informasjon og kunnskap mellom mennesker ved kommunikasjon.

 • Norsk Data

  Norsk Data (ND) var en norsk produsent av minidatamaskiner, stiftet 7.

 • Offentlige data

  Offentlige data er data som er organisert, forvaltet og arkivert i offentlig sektor.

Mer om Offentlige data fra Vox Publicas arkiv