Offentlige data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for skolen

  Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for skolen (NKVS) er et offentlig system for vurdering av kvaliteten av norsk skole. NKVS ble etablert i 2004 som en viktig del av Kunnskapsløftet og omfatter resultater fra en rekke prøver og undersøkelser. NKVS brukes som kunnskapsgrunnlag når man skal utvikle ny skolepolitikk og nye tiltak. Hvert år utgir Kunnskapsdepartementet Utdanningsspeilet, som inneholder en systematisk og oppdatert sammenstilling av data og analyser, i hovedsak basert på data fra NKVS.

 • nasjonale prøver

  Nasjonale prøver er prøver som skal kartlegge grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk i norsk grunnskole. De nasjonale prøvene inngår i NKVS Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for skolen. Data fra prøvene blir formidlet på Utdanningsdirektoratets nettsider. Et offentlig utvalg vil i løpet av 2023 antakelig foreslå betydelige endringer i nasjonale prøver.

  Fra wikipedia

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • Norsk Data

  Norsk Data (ND), stiftet 7.

 • Offentlige data

  Offentlige data er data som er organisert, forvaltet og arkivert i offentlig sektor.

Mer om Offentlige data fra Vox Publicas arkiv