Offentlige data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • nasjonale prøver

  Nasjonale prøver skal kartlegge grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk i norsk grunnskole. De nasjonale prøvene inngår i NKVS Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for skolen. Data formidles i stor grad gjennom nettstedet Skoleporten. .

 • NKVS Nasjonalt Kvalitetsvurderingssystem for skolen

  NKVS, også kalt kvalitetsvurderingssystemet, er et offentlig system for vurdering av kvaliteten av norsk skole. NKVS ble etablert i 2004 som en viktig del av Kunnskapsløftet og omfatter resultater fra en rekke prøver og undersøkelser. Dataene er tilgjengelige på Utdanningsdirektoratets nettsider, hvor man kan sammenligne resultater mellom kommuner eller skoler, og hvor man kan se utviklingen over tid.

  Fra wikipedia

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • Norsk Data

  Norsk Data (ND), stiftet 7.

 • Offentlige data

  Offentlige data er data som er organisert, forvaltet og arkivert i offentlig sektor.

Mer om Offentlige data fra Vox Publicas arkiv