links for 2009-10-05

Så enkelt avs­løres ditt personnummer nettavisen.no: Å vite når du er født er nok til å stjele iden­titeten din. (tags: per­son­vern per­son­num­mer id-tyveri datatil­synet iam.no) Ikke «dobbel betal­ing» på nrk.no nrk.no: NRK-butikk skal selge ting som er umulig å legge ut i dag, sier NRK selv. (tags: nrk all­mennkringkast­ing ned­last­ing) Skal ta betalt for nedlasting aftenposten.no: […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen