links for 2009-10-09

Oba­ma admin­is­tra­tion dis­ap­points on civ­il liberties rconversation.blogs.com: Oba­ma-reg­jerin­gen støt­ter videre­føring av Bush’ Patri­ot Act-lover. (tags: oba­ma men­neskerettigheter borg­er­ret­tigheter patri­o­tact)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen