links for 2009-10-20

Hvor­for er skat­tesøket viktig? dagbladet.no: Årets skat­telis­ter offentlig­gjøres i natt. (tags: skat­telis­ter offent­lighet offentlige­da­ta jour­nal­is­tikk) Presse­fri­hetsin­deks 2009 rsf.org: Reportere uten grenser har pub­lis­ert 2009-utgaven av sin årlige pressefrihetsindeks. (tags: presse­fri­het jour­nal­is­tikk)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen