links for 2009-10-22

Tre utfor­dringer til den nye kulturministeren newth.net/eirik: De nasjonale kunnskaps­basene, ebok­bran­sjen og fildeling. (tags: kul­tur­de­parte­mentet kul­tur­poli­tikk fildel­ing stoltenberg3 huit­feldt) Sakharov Prize 2009 award­ed to Memorial  europarl.europa.eu: Den rus­siske men­neskerettighets­grup­pen Memo­r­i­al får Europa­parla­mentets Sakharov-pris for 2009. (tags: rus­s­land memo­r­i­al sakharovprisen europa­parla­mentet men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen