links for 2009-10-29

Slik hem­me­lighold­er de miljøinformasjon dagbladet.no: Dobbel­troller i hånd­ter­ing av miljøinformasjonslov. (tags: miljøvern offent­lighet) På tide å skjerpe seg? teknologiradet.no: Bruk av leg­emi­dler for å skjerpe hjer­nen brer om seg. (tags: leg­emi­dler stu­den­ter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen