links for 2009-11-17

Kor­rup­sjon­sin­deks 2009 transparency.org: Norge på 11. plass på Trans­paren­cy Inter­na­tion­als kor­rup­sjon­sliste — Afghanistan og Soma­lia verst. (tags: kor­rup­sjon trans­paren­cy indekser)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen