links for 2009-11-19

FN-res­o­lusjon mot reli­gion­skri­tikk blir trolig vedtatt fritanke.no: De mus­limske lan­dene med allierte veier tyngst. (tags: fn reli­gion ytrings­fri­het islam) Press­es­tøt­ta må endrast nyheter.uib.no: Råd til det norske medi­estøt­teut­val­get fra dan­sk utvalgsleder. (tags: press­es­tøtte medi­er presse dan­mark)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen