links for 2009-11-22

A Por­tuguese suc­cess sto­ry: could i be the future of newspapers? editorsweblog.org: Ny papi­ravis med orig­inalt kon­sept øker opplag og gjør det godt på nett. (tags: por­tu­gal medi­er design inno­vasjon) Cuban Blog­ger Posts Inter­view With Obama thelede.blogs.nytimes.com: Pris­beløn­net cuban­sk blog­ger pub­lis­erte inter­vju med Obama. (tags: cuba oba­ma ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen