links for 2009-12-03

Fra­cas Over Hacked Cli­mate E‑Mail Shows Per­il of Spin­ning Science nytimes.com: Fik­ling med formidling svekker forsknin­gens integritet. (tags: kli­ma forskn­ing formidling viten­skap) POLITOMETERN • alla poli­tiska bloggar politometern.se: Ny sven­sk tjen­este sam­ler inn­legg fra politikkbloggere. (tags: poli­tikk blog­ging aggregering sverige) Håper folk blir sinte journalisten.no: Mar­cus Bleas­dale vil vekke reak­sjon­er med bilder fra Kongo. (tags: kon­go bleas­dale […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen