links for 2009-12-10

Årets dik­ta­tor aftenposten.no: Par­al­lelt med Nobel­prisen bør vi navn­gi de som spe­sialis­er­er seg på knus­ing av men­neske­liv og fri­het, skriv­er ini­tia­tiv­tak­erne til Årets diktatorpris. I dag del­er vi ut Årets diktatorpris. (tags: dik­ta­tor­er pris­er)
  • aftenposten.no: Par­al­lelt med Nobel­prisen bør vi navn­gi de som spe­sialis­er­er seg på knus­ing av men­neske­liv og fri­het, skriv­er ini­tia­tiv­tak­erne til Årets diktatorpris.

    I dag del­er vi ut Årets diktatorpris.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen