links for 2009-12-14

BBC to offer jour­nal­ism mas­ter­class­es free online guardian.co.uk: BBC vil gi lisens­be­talere og medi­er til­gang til internt kurs-nettsted. (tags: bbc jour­nal­is­tikk studi­er utdan­ning medi­er)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen