links for 2009-12-28

Skat­telis­tene kan være en saga blott Aftenposten.no: Klar sam­men­heng mel­lom offentlig­gjøring av skat­telis­ter og trusler mot for­muende, men­er Politidirektoratet. (tags: skat­telis­ter per­son­vern krim­i­nalitet poli­ti­et)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen