links for 2010-01-10

Data­la­grings­di­rek­tivet på høring regjeringen.no: Felles høring fra tre departe­menter om det omstridte direktivet. (tags: data­la­grings­di­rek­tivet per­son­vern høring)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen