links for 2010-01-19

Free­dom in the World 2010 freedomhouse.org: Fri­heten fort­satt i tilbakegang i ver­den, ifølge organisasjonen. (tags: free­dom­house ret­tigheter men­neskerettigheter fri­het) What Does Chi­na Cen­sor Online? informationisbeautiful.net: Visu­alis­er­ing av Kinas sensurpolitikk. (tags: kina sen­sur inter­nett ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen