links for 2010-01-28

Data­la­gring bt.no: Data­la­grings­di­rek­tivet vil styrke krim­i­nalitets­bek­jem­pelsen…, sam­tidig som mekanis­mene for sikring av dataene og ivare­takelse av den reg­istr­erte styrkes, skriv­er Bjarne Kvam og Birthe Taraldset. (tags: data­la­grings­di­rek­tivet per­son­vern krim­i­nalitet)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen