links for 2010-02-02

- Det er nesten for stort til å forestille seg Dagbladet.no: Den norsk-danske doku­mentaren «Bur­ma VJ» ble i dag Oscar-nominert. (tags: oscar bur­ma doku­men­tarfilm) Alle postjour­naler på nett journalisten.no: Statlige virk­somheter er snart på lufta, og kom­mune­sek­toren vil følge etter i løpet av året. (tags: postjour­nal offent­lighet)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen