links for 2010-02-04

Vil begrense innsynet i skattelistene Dagbladet.no: Stort­ings­fler­tal­let ber Finans­de­parte­mentet vur­dere den måten skat­telis­tene offentlig­gjøres på (tags: skat­telis­ter offent­lighet offentlige­da­ta)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen