links for 2010-02-08

Vil folk egent­lig del­ta? nrkbeta.no: Fra spørre­un­der­sø­kel­se om medie­del­ta­kel­se, bru­ker­styrt inn­hold og sosia­le medi­er. (tags: medi­er inter­nett del­ta­kel­se nrk twit­ter face­bo­ok blog­ging)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen