links for 2010-02-15

Samar­beid for arbeid regjeringen.no: Har laget ny debattplat­tform om arbei­ds- og velferdsspørsmål. (tags: nettde­batt velferd)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen