links for 2010-02-19

TV 2 etablerer gravestipend Journalisten.no: Vil fris­tille medar­bei­derne til å for­løse ure­alis­erte prosjekter. (tags: tv2 jour­nal­is­tikk) Pan­ton Principles pantonprinciples.org: Fores­lår å gjøre viten­skapelige data tilgjen­gelig for alle i åpne formater. (tags: forskn­ing offentlige­da­ta åpen­het data)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen