links for 2010-02-26

Skjevrekrut­ter­ing bør motarbeides na24.no: Det bør settes under debatt at kom­mu­nikasjonsfaget utvikler seg til et kvin­neyrke, skriv­er Hans W. Gullestad. (tags: kom­mu­nikasjon pr likestill­ing) Poli­tikens erklæring politiken.dk: :“Vi und­skylder over for alle, der er blevet kræn­ket af vores beslut­ning om at genop­trykke Karikaturtegningen.” (tags: islam reli­gion ytrings­fri­het karika­tur­er dan­mark)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen