links for 2010-03-11

Prisen for pressen e24.no: Løs­nin­gen på pressens utfor­dring er ikke å sende nye reg­ninger til skat­te­be­talerne, skriv­er Tor­b­jørn Røe Isaksen. (tags: press­es­tøtte medi­estøtte høyre jour­nal­is­tikk)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen