links for 2010-04-15

Forsvaret svært skep­tisk til datalagring dagbladet.no: Men­er lagring av mobil­da­ta har et stort poten­sial for mis­bruk hvis en trusse­lak­tør får tak i dem. (tags: data­la­grings­di­rek­tivet sam­funnssikker­het forsvaret) How Tweet It Is!: Library Acquires Entire Twit­ter Archive loc.gov: Library of Con­gress skal sikre hele arkivet av Twit­ter-meldinger siden starten i 2006. (tags: twit­ter arkiv­er library­of­congress inter­nett)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen