links for 2010-04-28

UiB-forsker uøns­ket i Tyrkia nyheter.uib.no: Kar­i­ane Westrheim erk­lært per­sona non gra­ta i lan­det hvor hun har gjort mye forskningsarbeid. (tags: tyrkia forskn­ing kur­dere) Men­neskerettspris tilde­les TV 2‑journalister medietilsynet.no: Con­nie Bentzrud og Asb­jørn Øyhov­den har avdekket grov sys­temsvikt over­for barn. (tags: tv2 pris­er jour­nal­is­tikk men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen