links for 2010-05-02

3,000 Euro­pean Jew­ish intel­lec­tu­als urge end to Israeli settlements haaretz.com: Under­skrift­skam­pan­je blant europeiske jøder. (tags: jcall israel midtøsten)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen