links for 2010-05-03

Et glemt kapit­tel i vår demokratihistorie ssb.no: Det er blitt avholdt 679 lokale folkeavstemninger i peri­o­den 1970–2009. (tags: ssb folkeavstemninger lokalpoli­tikk demokrati)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen