links for 2010-05-11

Et styr­ket lokaldemokrati? samfunnsforskning.no: Ny rap­port: Kan ny infor­masjon­ste­knolo­gi styrke lokaldemokratiet? (tags: demokrati lokalpoli­tikk lokaldemokrati sam­funns­forskn­ing e‑demokrati)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen