links for 2010-05-18

Offentlig elek­tro­n­isk postjour­nal lansert oep.no: Etter mange utset­telser er den åpne postjour­nalen her. (tags: offent­lighet postjour­nal trans­parens) Islams helt – og skurk aftenposten.no: Hvor­for er Tariq Ramadan blitt en helt mens Ayaan Hir­si Ali fordømmes, spør Knut Olav Åmås. (tags: islam reli­gion ayaan-hir­si-ali tariq-ramadan ver­dide­batt ytrings­fri­het) LIM fordøm­mer angrepene mot Vilks facebook.com: Norske mus­limer i nettver­ket LIM fordøm­mer angrepene […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen