Håndplukkede nyheter om ytringsfrihet og demokrati

Snart 1000 saker: Slik velger vi ut og katalogiserer nyhetssaker med sosiale bokmerker.

Helt siden lanserin­gen av Vox Pub­li­ca i novem­ber 2006 har vi brukt den sosiale bok­mer­ket­jen­esten Deli­cious til å velge ut og pre­sen­tere nyheter og analyser om temaom­rå­dene mag­a­sinet tar opp — ytrings­fri­het og demokrati i vid forstand.

Prin­sip­pet er enkelt: Ser vi en artikkel som vi tror inter­esser­er leserne, lagr­er vi lenken på vår Deli­cious-kon­to (dette gjøres enklest ved hjelp av et pro­gramtil­legg som installeres i net­tle­seren) og gir den rel­e­vante stikko­rd (tags). De siste lenkene pre­sen­teres på mag­a­sinets for­side og under­sider. Dessuten er de tilgjen­gelig i kro­nol­o­gisk rekke­følge på siden Aktuelle lenker.

Enda en mulighet er å følge oss på Twit­ter. Du finner lenker til artik­lene også der.

Vi nærmer oss nå 1000 bok­merk­er, en milepæl som herved er mark­ert! Neden­for kan du se våre 100 mest bruk­te stikko­rd. Klikk på et stikko­rd for å se lis­ten over alle artiklene.

Hvis du selv bruk­er Deli­cious, kan du bli med i vårt nettverk og tipse oss direk­te om sak­er vi burde få med oss (du kan selvsagt også ta kon­takt på andre måter). Du kan abon­nere på lenkene via RSS, og utval­gte lenker blir også pre­sen­tert i vårt nyhets­brev.

TEMA

S

osiale
medier

67 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen