links for 2010-06-02

- Google må ta ansvar klassekampen.no: Google bør opprette et uavhengig fond for finan­sier­ing av jour­nal­is­tikk, men­er Michael Massing. (tags: google medi­er medi­estøtte filantropi) Store norske lek­sikon – hva gikk galt? nettdugnad.origo.no: Store norskes net­tløs­ning har flere feil som er nok­så åpen­bare, skriv­er John Erling Blad. (tags: storenorske wikipedia lek­sikon) Haaretz pub­lish­er: Self-cen­sor­ship is great­est threat […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen