links for 2010-06-09

Vil lage norsk «EU-direk­tiv» aftenposten.no: Sam­ferd­selsmin­is­ter Magn­hild Meltveit Klep­pa vil lage en egen, norsk vari­ant av datalagringsdirektivet. (tags: data­la­grings­di­rek­tivet per­son­vern krim­i­nalitet)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen