links for 2010-06-10

David Gross­man award­ed the 2010 Peace Prize of the Ger­man Book Trade boersenverein.de: Den israelske for­fat­teren får den tyske bokhan­de­lens fred­spris 2010. (tags: david-gross­man israel tysk­land pris­er lit­ter­atur fred) Med Hum­boldt som ledestjerne nyheter.uib.no: Human­istar og sam­funnsvi­tarar har eit spe­sielt ans­var for å delta i sam­funns- og idéde­bat­ten, seier Nils Klim-prisvinnar. (tags: nils-klim-prisen forskn­ing utdan­ning uni­ver­siteter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen