links for 2010-06-15

OECD exam­ines the Future of News and the Internet oecd.org: Rap­port om aviskrise, medi­estøtte og nettmedier. (tags: medi­estøtte avis­er nettmedi­er medi­er mediepoli­tikk) Hacks/Hackers Sur­vival Glossary docs.google.com: Engel­sk ordliste for tek­nol­o­giske begreper i journalistikk. (tags: jour­nal­is­tikk teknolo­gi inno­vasjon) – Vil bli mer fea­ture på nett journalisten.no: Dok­tor­grad­sklare Steen Steensen tror iPaden vil gi bety­delig fea­tureøkn­ing på nett. (tags: […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen