links for 2010-06-19

Det ekstreme højres nye kulørte ansigt information.dk: Pro­fil av høyreek­streme Eng­lish Defence League. (tags: storbri­tan­nia høyreek­strem­isme edl islamisme minoriteter) The Dig­i­tal Land­scape: What’s next for News? nieman.harvard.edu: Nye analyser av nyheter og dig­i­tale medier. (tags: medi­er jour­nal­is­tikk nie­man)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen