links for 2010-06-20

The strange and con­se­quen­tial case of Bradley Man­ning, Adri­an Lamo and WikiLeaks salon.com: Er Bradley Man­ning en klas­sisk varsler? (tags: wik­ileaks inter­nett varsling kilde­v­ern medi­er ytrings­fri­het usa irak afghanistan) Hel­tene i direktoratene e24.no: Rettsstat­en trenger mer enn noe annet et upoli­tis­ert embetsverk, skriv­er Erling Dokk Holm. (tags: retts­stat direk­torater embetsverk styring demokra­tis­er­ing)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen