links for 2010-06-27

Young Guns ajr.org: Jour­nal­ist­stu­den­ter gjør grave­jobb i nytt sen­ter for under­søk­ende journalistikk. (tags: jour­nal­is­tikk utdan­ning iowa uni­ver­siteter) Kan­skje de burde hørt på Lars Nyre? astridmeland.wordpress.com: Om den slående likheten mel­lom vuvuzela og Kudu-horn… (tags: formidling medi­er vuvuzela sør-afri­ka impe­ri­al­isme fot­ball-vm-2010)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen