links for 2010-06-28

Sen­sur er uprak­tisk og dyrt hivand.no: Kinas lede­re blir sta­dig mer avhen­gi­ge av såkal­te neican-rap­por­ter. (tags: kina ytrings­fri­het sen­sur inter­nett)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen