links for 2010-07-07

Local gov­ern­ment data: how to make it real­ly open guardian.co.uk: Fem prin­sip­per for å gjøre kom­mu­nale datak­ilder tilgjengelig. (tags: offentlige­da­ta offent­lighet lokaldemokrati guardian)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen