links for 2010-08-23

Hin­dr­er fri publisering aftenposten.no: «Intellek­tuell makt» mis­brukes til å hin­dre fri flyt av ideer og resul­tater, skriv­er Nils Chr. Stenseth. (tags: forskn­ing viten­skap trakasser­ing)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen