links for 2010-08-26

Andrej Sakharovs Fri­het­spris 2010 til Jev­genij Zhovtis nhc.no: Andrej Sakharovs Fri­het­spris 2010 tilde­les Jev­genij Zhovtis og men­neskerettighets-organ­isas­jo­nen Kaza­khstan Inter­na­tion­al Bureau for Human Rights and Rule of Law. (tags: men­neskerettigheter pris­er hels­ing­forskomi­teen jev­genij-zhovtis kasakhstan)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen