links for 2010-08-27

Offentlige nettst­ed­er lid­er fort­satt av nyhetssyken iallenkelhet.no: Flere offentlige nettst­ed­er pøs­er ut irrel­e­vante nyheter frem­for å løse bruk­ernes opp­gaver, skriv­er Bjørn Bergslien. (tags: nettst­ed­er offentlig-infor­masjon offent­lighet) Prison Rape: Eric Holder’s Unfin­ished Business nybooks.com: Myn­dighetene gjør lite for å stoppe sek­suelle over­grep i USAs fengsler. (tags: usa fengsler voldtekt over­grep men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen